વેક્સિનેશનને લઈને ગુજરાતની તૈયારી: 40 હજાર બૂથો પર 16 હજાર આરોગ્યકર્મી તહેનાત, જુલાઈ સુધીમાં 1.23 કરોડ લોકોને રસી અપાશે

વેક્સિનેશન કેન્દ્ર સરકારની અનુમતિ બાદ તરત જ શરૂ થશે અને તે માટે કેન્દ્રએ જાહેર કરેલી તારીખ…